Hálózatra tápláló rendszer

Hálózatra visszatápláló napelemes rendszer működése

Napjainkban a hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek a leggazdaságosabb megoldások, ugyanis egy átlagos fogyasztás esetén a teljes éves villanyszámla könnyedén kiváltható ezzel a rendszerrel. Attól sem kell tartanunk, hogy kifogyunk az energiából, mint a sziget üzemű rendszerek esetén, hiszen a villamos hálózatból is vételezhetünk energiát, ha kevesebb a napenergiának. Az EON és ELMÜ villamoshálózatok korlátlan felvevőképességének köszönhetően minden napelemmel megtermelt kWh energiát fel tudunk használni, így a nyáron megtermelt többlet energiát télen tudjuk hasznosítani. Ha a rendszerünk többet termel, mint amennyi a saját fogyasztásunk, akkor a többlet energia a közhasználatú villamos hálózatba folyik be és onnan más felhasználók is részesülnek a zöld energiából, viszont ha a rendszerünk termelése kevesebb (éjszakánként), a szükséges energiát a hálózatból pótolhatjuk, vagyis így kiegyenlítődik az energiafelhasználásunk.

 Lakóingatlanok, ipari létesítmények, közösségi színterek és kisebb épületek esetében a napelemes rendszerek legészszerűbb mérete midig akkora, hogy a megtermelt energia fedezze az éves villamos energia fogyasztást.

A rendszer méretét az éves villamos energia fogyasztásból határozzuk meg. Optimális körülmények között (ideális tájolású, zavaró körülmények nélküli – fák takarása, stb…) működő 1 kW beépített teljesítményű napelemes rendszer megközelítőleg évi 1100 kWh energiát termel. Ha az éves villamos fogyasztásunk kWh-ban mért értékét 1100-al elosztjuk, akkor közeli becslést kaphatunk arra vonatkozóan, hogy mekkora teljesítményű napelemes rendszerre kell beruháznunk, ahhoz, hogy az fedezni tudja a fogyasztásunkat.

Hálózatra visszatápláló rendszer elemei

Napelem

A rendszer alapvető alkotóeleme. A hálózatra tápláló napelem rendszerekhez a legáltalánosabban használt modulok a 250W – 370W teljesítményű panelek. A napelemek többségére 20-25 éves garanciát adnak a gyártók, de a 80% fölötti termelési hatékonyságuk a legutóbbi vizsgálatok alapján 30-35 év elteltével is biztosítható.

Napelemeink: Trina Solar, Longi, Canadian Solar, Suntech, LG, Jolywood, JA Solar, Q Cells, Solitek, Jinko

Tartószerkezet

Alumíniumból készült tartókonzolok az ingatlanok tetejére kerül elhelyezésre, de a talajszintre is helyezhetők, sőt mi több akár napkövető állványokat is lehetőségünk van ma már elhelyezni.

Tartószerkezetek: K2, S:FLEX

Inverter

Az inverterek a napelemrendszer által megtermelt egyenáramot, hálózati szinkronos váltóárammá alakítják át. Hálózati áramszünet esetén azonnal lekapcsolják a naperőművet az elosztó vezetékről továbbá a megfelelő kiegészítők hozzákapcsolásával követhetővé válnak a napelem rendszerek termelési adatai.

Invertereink: Fronius, Goodwe, SolarEdge, SunnyBoy, Huawei, SAJ,

Túlfeszültség elleni védelem

Minden napelemes rendszerhez túlfeszültség elleni védelemre is szükségünk van, ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a vállalt élettartamot. Ezekről egyeztetnünk kell a helyi szolgáltatóval.

Oda-vissza számláló mérőóra

A mérőóra szolgál arra, hogy mérje a hálózatból elfogyasztott és a hálózatba betáplált áram mennyiségét is. A szolgáltató a villanyszámlánkon a különbözetet általában éves elszámolás során írja jóvá és ettől függően történik majd az elszámolás is.

Szükséges engedélyek

 • Igénybejelentés
 •  csatlakozási tervdokumentáció

Tartalmazza a rendszer kialakítására, védelmére, üzemeltetésére vonatkozó műszaki információkat. Ez alapján dönthető el, hogy a tervezett HMKE berendezés csatlakoztatható-e a közcélú hálózatra (működése nem okoz-e problémát a hálózaton).Ezt a dokumentációt csak villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti. Az engedélyeztetés során nekünk csak a csatlakozási dokumentáció kivonat nyomtatványt kell elküldeni, a teljes csatlakozási dokumentációt nem. Kérjük, utóbbit őrizze meg, ugyanis szerelőink a helyszíni munka során elkérhetik. Ügyfélként minden esetben követelje meg tervezőjétől a szabályos csatlakozási dokumentációt. A HMKE telepítéssel egy több tíz évig működőképes rendszert vásárolt, amelyhez egyéb használati eszközökhöz hasonlóan általános eszközleírást, működési, karbantartási utasítást, garanciális előírást, megfelelőségi nyilatkozatot kell kapnia, mely a csatlakozási dokumentáció. Üzembe helyezéskor ezt ellenőrizhetjük, hiánya meghiúsítja az üzembe helyezési folyamatot.  

A csatlakozási dokumentáció tartalma

 • csatlakozási dokumentáció kitöltött előlapja, 
 • a telepítendő berendezések és a kívánt csatlakozási mód leírása,
 • az elszámolási mérőrendszer és a mérőhely kialakításának leírása és
 • egyvonalas kapcsolási rajza,
 • védelmi beállítási értékek táblázata, 
 • térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz,
 • tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (ha a beruházó nem azonos a tulajdonossal), 
 • egyvonalas kapcsolási rajz a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével,
 • termelői nyilatkozat. 

átl. 2-2,5 hónapot vesz igénybe